prof. ATH dr hab. Urszula Szuścik


numer pokoju: B123 B
telefon: 33/827-94-44
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Charakterystyka zainteresowań badawczych:

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, specjalność psychologia twórczości (1993), doktor habilitowany nauk humanistycznych - pedagogika i pedagogika artystyczna (2008), od 2009 r. profesor nadzwyczajny ATH, również pracownik naukowy: Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji, kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej WEiNoE UŚ. Od ponad 30 lat związana z praca nauczycielską, pedagogiczną i naukową.
Zainteresowania naukowo-badawcze i artystyczne skupiają się wokół problematyki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, obejmują również zagadnienia edukacji plastycznej, stymulacji twórczości, psychologii twórczości i psychologii sztuki, arteterapii, grafiki artystycznej, historii wychowania, kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej.
W publikacjach podejmuje problematykę kształcenia i stymulacji twórczości dziecka, roli tradycji w wychowaniu, kształcenia nauczycieli, programów kształcenia, edukacji elementarnej, arteterapii, innowacyjnych działań pedagogicznych.

Wybrane publikacje:
Szuścik U.: Znak werbalny a znak plastyczny w twórczości rysunkowej dziecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2006, ss. 222, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1537 –X;

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Oleksy J., (red.): Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze. T. 4. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2013, ss. 367. ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7850-423-8;

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Zalewska-Bujak M. (red.):, Edukacja małego dziecka. T. 5. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2013, ss. 385. ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7850-204-3;

Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A., (red.): Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności. T. 6. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2013, ss. 321. ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7850-424-5;

Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B., (red.): Koncepcja praktyk pedagogicznych w zakresie specjalności nauczycielskich – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Wydawca Galeria „Na Gojach” Ustroń 2013, ss. 60, ISBN 978-83-60551-43-1;

Szuścik U. (red. naukowy): Teoria i praktyka pedagogiczna w refleksji naukowej i praktycznej. Cieszyński Almanach Pedagogiczny t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss.239, ISSN: 0208-6336, ISSN: 2300-3006;

Mrózek R., Szuścik U., (red. naukowa), Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss.230, ISSN: 0208-6336, ISBN: 978-83-226-2185-1;

Szuścik U., (red. naukowa): Nauczyciel kreator rzeczywistości edukacyjnej. Kształcenie - teoria - praktyka nauczycielska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Humanistyczno-Technicznej, Bielsko-Biała 2013, ss. 310, ISBN: 978-83-63713-61-4, pod patronatem PAN Komitet Nauk Pedagogicznych;

Szuścik U., (red. naukowa): Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 1. Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012, ss. 230. ISSN 0208-6336;

Szuścik U.: Kwiatek do kożucha – Pozór w edukacji plastycznej. (w:) M. Dudzikowa, Knasiecka. Knasiecka - Falbierska, red. naukowa: Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2013. Patronat KNP PAN, ss. 273-283, ISBN 978-83-7850-173-2, ISBN 978-83-7850-174-9;

Szuścik U.: Sztuka i twórczość dziecka w kontekście jego rozwoju i wychowania estetycznego. (w: ) E. Ogrodzka Mazur, U. Szuścik, J. Oleksy, (red.): Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze. T. 4. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2013, ss. 191-203, ISBN 978-83-7587-468-6, ISBN 978-83-7850-423-8;

Szuścik U.: Edukacja plastyczna dziecka w kontekście kształcenia formy plastycznej. (w:) A. Weiner, A. Boguszewska, (red.): Konteksty wczesnej edukacji artystycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013, ss. 81-97, ISBN 978-83-7784-250-8, s. 81-97;

Szuścik U.: Semantyczność rysunku dziecka. (w:) A. Boguszewska, A. Mazur, (red.): Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013, ss. 33-43, ISBN 978-83-7784-272-0;

Szuścik U.: Twórczość dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologii i pedagogiki twórczości. (w:) A. Żukowska, (red.): Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2013, ss. 11-23, ISBN 978-83-7784-332-1;

Szuścik U.: Wprowadzenie. (w:) U. Szuścik (red. naukowy): Tradycja i współczesność w myśli pedagogicznej. Cieszyński Almanach Pedagogiczny T. 1., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 7-8, ISSN: 0208-6336;

Szuścik U.: Placówki edukacyjne w cieszyńskiej tradycji kształcenia nauczycieli, (w:) R. Mrózek, U. Szuścik, Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss.69-76, ISSN: 0208-6336, ISBN: 978-83-226-2185-1;

Szuścik U.: Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę, (w:) B. Pituła (red.): Nauczyciel we współczesnej kulturze, „Chowanna”. Tom 2 (41), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 81-92, Nr indeksu 330566, PL ISSN: 0137-706X.;

Szuścik U.: How does a graphic sign come into being in the child’s drawing creation? (w:) B. Muchacka, I. Czaja-Chudyba (red. naukowa): Early Education. Practice & Reflection, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, ss. 183-197, ISSN: 0239-6025, ISBN: 978-83-7271-782-5;

Szuścik U.: Wprowadzenie, (w:) E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, J. Oleksy (red.), Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze. T. 4, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 9-12, ISBN: 978-83-7587-468-6, ISBN: 978-83-7850-423-8;

Szuścik U.: Sztuka i twórczość dziecka w kontekście jego rozwoju i wychowania estetycznego. (w:) E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, J. Oleksy, (red.): Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze. T. 4, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 191-202, ISBN: 978-83-7587-468-6, ISBN: 978-83-7850-423-8.;

Szuścik U.: Pedagog sztuki – plastyki – a rzeczywistość szkoły polskiej. (w:) M. Zalewska-Pawlak, (red.): Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 31-43, ISBN 978-83-7969-026-8;

Szuścik U.: Twórcza aktywność dziecka w świetle wybranych koncepcji psychologii i pedagogiki twórczości. (w:) E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Poza paradygmaty. Pedagogika wielostronna. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T.1. Wydawnictwo UŚ Katowice, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012, ss. 552-578, ISBN 978-83-7780-374-5;

Szuścik U.: Edukacja plastyczna – rozważania o wychowaniu ku sztuce (w:) J. Uchyła-Zroski, (red.): Muzyka w środowisku społecznym. Wartości w muzyce. T. 4. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012, ss. 398-406, ISBN 978-83-226-2103-5;

Szuścik U.: „Od magistra do profesora w pół drogi (?)” Transkrypcja panelu dyskusyjnego. (w:) M. Dudzikowa, R. Bera, red.: Dążenie do mistrzostwa. Numer specjalny z okazji XXV – lecia LSMP pod patronatem KNP PAN. „Rocznik Pedagogiczny” Numer specjalny. Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom 2012, ss: 27-40, PL ISSN 0137-9585;

Szuścik U.: Nauczyciel a świat wartości dziecka. (w:) B. Dymara, B. Cholewa-Gałuszka, E. Kochanowska, (red.): Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2011, ss. 42-44, ISBN 978-83-7587-407-5;

Szuścik U.: Stymulacja twórczości plastycznej dziecka (z badań własnych i pracy pedagogicznej). (w:): J. Uchyła-Zroski, (red. naukowa): Edukacja a rozwój artystyczny dziecka. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Mysłowice 2011, ss. 121-132, ISBN 978-83-89032-62-1;

Szuścik U.: Badania nad rysunkiem dziecięcym w aspekcie semantyki. (w:) M. Kołodziejski, M. Szymańska, (red.): Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy – dylematy – inspiracje. Wydawnictwo PWSZ Płock 2011, ss. 171-179, ISBN 978-83-61601-88-3;

Szuścik U.: Twórczość plastyczna dziecka w kontekście tworzenia znaku plastycznego – nowy wymiar edukacyjny i kulturowy. (w:) M. Zalewska-Pawlak, A. Pikała, (red.): Szkoła XXI wieku szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego łódź 2011, ss. 145-156, ISBN 978-83-7525-554-6.